Đăng ký tên miền

Tìm tên miền mới của bạn. Nhập tên hoặc từ khóa để kiểm tra.

Phần mở rộng

Vui lòng nhập mã hiển thị bên dưới

Bảng giá tên miền

Tên miền
Đăng ký mới
Chuyển tên miền
Gia hạn
.vn
750,000 VNĐ
1 Năm
480,000 VNĐ
1 Năm
480,000 VNĐ
1 Năm
.com.vn
630,000 VNĐ
1 Năm
370,000 VNĐ
1 Năm
370,000 VNĐ
1 Năm
.net.vn
630,000 VNĐ
1 Năm
370,000 VNĐ
1 Năm
370,000 VNĐ
1 Năm
.com
280,000 VNĐ
1 Năm
280,000 VNĐ
1 Năm
280,000 VNĐ
1 Năm
.net
280,000 VNĐ
1 Năm
280,000 VNĐ
1 Năm
280,000 VNĐ
1 Năm
.org
280,000 VNĐ
1 Năm
280,000 VNĐ
1 Năm
280,000 VNĐ
1 Năm
.edu.vn
370,000 VNĐ
1 Năm
370,000 VNĐ
1 Năm
370,000 VNĐ
1 Năm

Please choose a category from above.

Thêm Web Hosting

Chọn từ các gói Web Hosting

Chúng tôi có các gói được thiết kế để phù hợp với mọi ngân sách.

Đăng ký ngay