Vui lòng chọn gói Cloud VPS cao cấp

Cloud VPS Enterprise Silver

Processor: 2 Core (E5-2670 2.6Ghz)
Memory: 4 Gb (Bus 1600Mhz)
Disk SSD: 30 GB
01 IP Public
HĐH: Windows/Linux
Băng thông: 50Mb/10Mb
Data Transfer: Không giới hạn
Security cao cấp

Cloud VPS Enterprise Gold

Processor: 4 Core (E5-2670 2.6Ghz)
Memory: 8 Gb (Bus 1600Mhz)
Disk SSD: 120 GB
01 IP Public
HĐH: Windows/Linux
Băng thông: 50Mb/10Mb
Data Transfer: Không giới hạn
Security cao cấp

Cloud VPS Enterprise Diamon

Processor: 8 Core (E5-2670 2.6Ghz)
Memory: 16 Gb (Bus 1600Mhz)
Disk SSD: 200 GB
01 IP Public
HĐH: Windows/Linux
Băng thông: 50Mb/10Mb
Data Transfer: Không giới hạn
Security cao cấp