Vui lòng chọn gói đặt chỗ máy chủ

Colo-1U

Hỗ trợ setup ảo hóa VMware ESXi

 • TIA 942 – TIER 3 Data Center
 • 1U Không gian rack
 • 100Mb/10Mb Băng thông
 • Không giới hạn Data Transfer
 • 400W Công suất nguồn
 • 01 IP Địa chỉ IP
Colo-2U

Hỗ trợ setup ảo hóa VMware ESXi

 • TIA 942 – TIER 3 Data Center
 • 2U Không gian rack
 • 100Mb/10Mb Băng thông
 • Không giới hạn Data Transfer
 • 700W Công suất nguồn
 • 03 IP Địa chỉ IP
Colo-4U

Hỗ trợ setup ảo hóa VMware ESXi

 • TIA 942 – TIER 3 Data Center
 • 4U Không gian rack
 • 100Mb/10Mb Băng thông
 • Không giới hạn Data Transfer
 • 1200W Công suất nguồn
 • 05 IP Địa chỉ IP